Miércoles 13 de diciembre: Rim Bam Bum.
Evento FB: https://www.facebook.com/events/131807267491079/

null

Jueves 14 de diciembre: Banda Conmoción.
Evento FB: https://www.facebook.com/events/1955935824423557/

null

Viernes 15 de diciembre: Tunacola.
Evento FB: https://www.facebook.com/events/130900237586327/

null

Sábado 16 de diciembre: Julius Popper.
Evento FB: https://www.facebook.com/events/1986273031642106/

null

X