Miércoles 25 de octubre: Mambo Funky Autonomista: AMC Funk.
Evento FB: https://www.facebook.com/events/132762447306007/

null

Jueves 26 de octubre: Tunacola.
Evento FB: https://www.facebook.com/events/2043638592582293/

null

Viernes 27 de octubre: Lasmala.
Evento FB: https://www.facebook.com/events/809780815860047/

null

Sábado 28 de octubre: Gonzalo Yañez.
Evento FB: https://www.facebook.com/events/1486591771428769/

null

Martes 31 de octubre: Seidú.
Evento FB: https://www.facebook.com/events/1431773863615115/

null

X